BIAC-005 ANTI-ROSACEA ACNE CREAM

คุณสมบัติสินค้า:

ครีมแต้มสิวเหมาะสำหรับผู้มีปัญหาผิวหน้าแดงอย่างเรื้อรัง ปัญหาสิวที่มีการอักเสบ ผิวแพ้ง่าย ด้วยสาร Naringenin จากธรรมชาติ พบมากในเปลือกส้ม grapefruitsลดเลือนปัญหาผิวหน้าแดงอย่างเห็นได้ชัดถาวร ลดการสร้างสารทีก่อให้เกิดการอักเสบ และลดการขยายตัวของหลอดเลือดใต้ผิวหนัง เป็นทางเลือกในการรักษาโดยหลีกเลียงการใช้สเตรอยด์และสารสกัดเปลือกมังคุด (Mangosteen Peel Extract) เสริมการผลัดผิวที่เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยน คืนสมดุลค่า pH และฟื้นฟูแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อผิว อีกทั้งยังมีสารสกัดบริสุทธิ์จากว่านหางจระเข้ (Aloe vera) ช่วยคงความชุ่มชื้นแก่ผิว

Share

Share

ANTI-ROSACEA ACNE CREAM

วิธีใช้ : ใช้ทาทั่วหน้า เช้า-เย็น เป็นประจำทุกวัน

ส่วนประกอบ : Tetrasodium Tetracarboxymethyl Naringeninchalcone (and) Aqua / Water , Sodium Tetracarboxymethyl Naringenin Chalcone 90 ±5%, Sodium Carboxymethyl Betaglucan

CM-Naringenin Chalcone

 

·      สาร Naringenin จัดป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ พบมากในเปลือกส้ม grapefruits โดยเมื่อสาร Naringenin เข้าร่างกายจะถูก เปลี่ยนรูปเป็น Naringenin Chalcone ซึ่งออกฤทธิ์ใน การต้าน กําจัดสารอนุมูลอิสระ, ต้านการอักเสบ, ช่วยลดอาการแพ้  ได้สูงกว่ารูป Naringenin แต่สารนี้กลับไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากละลายน้ำยากและสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่าย จึงได้พัฒนามาเป็น

“CM-Naringenin-Chalcone” โดยกระบวนการ Carboxymethylation บริเวณหมู่ hydroxyl ในโมเลกลุ 6 ตำแหน่ง ทำให้มีความสามารถในการละลายนําดีขึ้น, คงตัวมากขึ้น(ไม่ถูกเปลี่ยนเป็น Chalcone form)

·      ใช้ในการรักษาโรคหน้าแดง (Anti-Rosacea Treatment) 

·      ช่วยต้านการอักเสบของผิวหนัง (Anti-inflammatory activity) 

·      ช่วยต้านการแพ้ ผดผื่น (Anti-allergic activity) 

·      ยับยั้งสารสื่อประสาทที่ก่อให้เกิดการอักเสบ (inflammatory cytokines) 

·      ลดผื่นแดง (erythema) 

·      ลดการขยายตัวของหลอดเลือดใต้ผิวหนัง

·      ยับยั้งปัจจัยทีก่อให้เกิดโรคหน้าแดง (rosacea)

In Vitro

 การทดลองการวัดผลในการลดอาการอักเสบในระดับเซลล์ keratinocytes

ทดสอบโดย ใช้ CM-Naringenin-Chalcone 0.033%

 

วิธีการทดลอง

ทดลองโดยใชเ้ซลล์ผิวหนังชั้น epidermis ของมนุษย์ (epidermal keratinocytes:NHEK;3rdpassage)

สภาวะที่ใีช้ทดลอง

สภาวะเร่ง โดยใส่สารกระตุ้นให้เ้กิดการอักเสบ คือ สารทีมี ส่วนประกอบของ Active  Cathelicidin 20µg/ml, Calcitriol (active Vitamin D) และ IL-17

Parameter ที่วัด

วัดการแสดงออกของยีน gene expresstion) ที่มีส่วนเกี่ยวของกับ สารที่ก่อใหเ้กิดการอักเสบ (Inflammatory Cytokines) โดยใช้เทคนิค PCR array, RNA extraction, cDNA quantification

ผลการทดลอง

CM-Naringenin-Chalcone มีผลลดสารที่ก่อใหเ้กิดการอักเสบ (Inflammatory Cytokines) ได้ไ้ม่ว่าจะเป็น CXCL1, IL-10, IL18,TNF,IL1A,IL23A

In Vitro 

การทดลอง

อาสาสมัครชาวผิวขาว (caucasian), 11 คน (ช่วงอาย 35-63 ปีผู้หญิง)  มีรอยโรครอยแดงบริเวณแก้มทั้ง 2 ข้าง อย่างเห็นได้ชัด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดลอง

เปรียบเทียบระหว่าง ครีมทีมี CM-Naringenin-Chalcone 0.1%  และครีมทีไม่มี CM-Naringenin-Chalcone (control) บริเวณที่ทดสอบ  ทดสอบทาผลิตภัณฑ์บริเวณผิวหน้า ข้างละครางใบหน้า  โดยทีมผู้สอบและผู้วิจัยไม่ทราบว่าทาผลิตภัณฑ์ตัวใด  (Double blind)

ระยะเวลาทดลอง

            ทาผลิตภัณฑ์ วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น)  เป็นเวลา 7 วัน วิธิีการทดสอบ  DRT4®Laser Doppler วัดการไหลเวยีนของเลือด  VisioFace® device วัดผลการถ่ายภาพด้วยกล้องความละเอียดสูง ผลการทดลอง  บริเวณผิวหน้าข้างที่ทาครีมที่มี CM-Naringenin-Chalcone 0.1% สามารถช่วยลดการไหลเวียนของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงใต้ผิวหนัง และลดรอยแดงอย่างเห็นได้ชัด ที่วันที่ 28  และ 56 แตกต่างจากครีมทีไม่มี CM-Naringenin-Chalcone อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
Biologically Active ß-Glucan for Pre/Post-treatment

CM-Glucan เป็นอนุพันธ์ของ ß-Glucan ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่มีคุณสมบัติในการช่วยเสริมภูมคุ้มกันของร่างกาย  ß-Glucan จากยีตน์นั้นสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโดยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดmacrophage และเซลล์ภูมิคุ้มกัน ยิ่งไปกว่านนั้นยังสามารถเร่ง กระบวนการซ่อมแซมตัวเองของเนื้อเยื่ออีกด้วย

Claim Ideas for CM-Glucan Granulate

·      เพิ่มความสามารถในการปกป้องตัวเองของผิวหนัง

·      ทำให้กระบวนการซ่อมแซมของผิวหนังเร็วขึ้น

·      คืนเกราะป้องกันและความช่มุชื้นให้กับผิวหนัง

·      ป้องกันผิวหนังที่ถูกทำลายแล้ว

Marketing Benefits

·      All-in-one : ซ่อมแซม-ป้องกัน

·      บรรเทาผิวหนังจากการถูกทำร้าย

·       ประสิทธิภาพสูงแม้ใช้ที่ความเข้มข้นต่ำ

·       กระบวนการผลิตและการใช้ทาบนผิวหนังได้รับการจดสิทธิบัตร

Powered by MakeWebEasy.com